Wizy pracy

Przygotowanie pakietu dokumentów potrzebnych do wyrobienia polskiej wizy pracowniczej

Ile kosztuje?

 • Koszt wyrobienia wizy – 1200 UAH + 800 UAH

Zawartość usługi:

 1. Konsultacja w sprawie procedury wyrabiania wizy i utrzymanie ciągłego kontaktu
  podczas współpracy
 2. Zaproszenie od pracodawcy
 3. Wypełnienie ankiety wizowej
 4. Wyrobienie ubezpieczenia
 5. Dostarczanie całego pakietu Nową Pocztą

Lista dokumentów potrzebnych do wyrabiania wizy pracowniczej

 • Kopia potwierdzenia (kod indywidualny) opłaty za rozpatrzenie wniosku wizowego
 • 2 kolorowe zdjęcia 3,5 x 4,5 cm
 • Oryginał paszportu zagranicznego i kopie wszystkich stron, na których są jakiekolwiek oznaczenia
 • Oryginał paszportu wewnętrznego (paszport obywatela Ukrainy) i kopie wszystkich stron, na których są jakiekolwiek oznaczenia
 • Oryginał i kopia numeru identyfikacyjnego
 • Wypełniony i podpisany przez petenta formularz wniosku wizowego
 • Oryginał i kopia zaproszenia od pracodawcy
 • Oryginał i kopia ubezpieczenia razem z oryginałem i kopią potwierdzeniem opłaty

Jak wizy na pracę w Polsce?

Рабочая национальная виза в Польшу категории D

Dodaj komentarz