Czasowy przywóz samochodów na Ukrainę przez 60 dni

W tym filmie, chcę powiedzieć, jak wejść na polski samochód na Ukrainie w okresie 60 dni, a nie 5, jak to zwykle robi.

Po pierwsze, musisz być wprowadzone w dokumencie rejestracyjnym jako właściciel pojazdu.
Po drugie, trzeba dostać się do tymczasowej rejestracji konsularnej.
Aby wykonać kopie przekraczania granicy w dwóch egzemplarzach:

Dokument rejestracyjny pojazdu
Na pierwszej stronie paszportu
Strona z pieczątką w sprawie ustanowienia do rejestru konsularnego.
Po sprawdzeniu dokumentów zostanie podany w „Zobowiązanie”, który należy podpisać i upoważnionych funkcjonariuszy celnych. Zobowiązanie to powinno być przechowywane.

Po przekroczeniu granicy, skontaktuj się z najbliższym miejsca, gdzie można kupić auto ubezpieczenia (obywatel), który jest dostarczany przez obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy i to z pewnością będzie nawet samochód zagraniczny!

I pamiętaj, że samochód będzie zobowiązany do wykupienia, nie później niż do końca 60 dni pobytu na terytorium Ukrainy. W przeciwnym razie, Służba Celna przedstawia dokumenty do sądu, biorąc pod uwagę koszt pojazdu, zgodnie ze sposobem obliczania wewnętrznej i gabinetowych będzie pobierać opłaty za samochód.

Dziękujemy!

Добавить комментарий