Wizy pracy

Projekt „pod klucz” Polskiego krajowego kategorii wizy D05 (180/36)

Jaki jest koszt? Koszt

 • Koszt – 150 euro

Cena ta obejmuje:

 1. formalnej umowy
 2. w sprawie wymogów wizowych Zaleca
 3. Dokumenty przesyłki Polska-Ukraina
 4. Zaproszenie do współpracy
 5. Wypełniony wniosek wizowy
 6. Ubezpieczanie medyczne
 7. Opłata za usługę w ośrodka składania wniosków wizowych (18,5 euro)

Wykaz dokumentów / dane dotyczące rejestracji i wizy

 • kopia wyboru (kod indywidualny) uiszczania opłat wizowych
 • zeskanowane kopie wewnętrznego i zagranicznego paszportu
 • stan cywilny wnioskodawcy (żonaty / pojedyncze, rozwiedziony) kobiet – nazwisko panieńskie matki
 • Dane kontaktowe (numer telefonu i adres e-mail)
 • obecność / brak wizy Schengen w poprzednim i bieżącym paszportu
 • szacowana data wyjazdu do Polski (pożądany korytarz wizy)

Jak wizy na pracę w Polsce?

Рабочая национальная виза в Польшу категории D

Dodaj komentarz